Nasza Firma Posiada Teraz Certyfikat ISO 27001:2013

ISO Agiliway

Agiliway uzyskała certyfikat ISO 27001:2013, który potwierdza poziom bezpieczeństwa danych i zarządzania procesami spełniający międzynarodowe standardy firmy.

O NORMIE ISO 27001

ISO 27001:2013 to międzynarodowa norma zarządzania bezpieczeństwem informacji. Głównym celem ISO 27001 jest zapewnienie dostępności, integralności i poufności zasobów informacyjnych.

Przed przyznaniem certyfikatu ISO akredytowana jednostka certyfikująca UNICERT/Universal GmbH przeprowadziła szereg audytów wewnętrznych procesów zapewniających bezpieczeństwo informacji zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.

Podczas certyfikacji audytorzy ocenili wszystkie procesy wewnętrzne firmy (HR, IT, Security, itp.), a następnie przygotowali raport, który został przesłany do analizy niezależnym ekspertom UNICERT w celu potwierdzenia poprawności procedury. Na podstawie wniosków audytorów firma otrzymuje certyfikat potwierdzający wysoki poziom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Jakie są zalety certyfikatu ISO 27001?

Taka certyfikacja potwierdza zgodność SZBI firmy z międzynarodowymi standardami ISO/IEC 27001:2013 w zakresie tworzenia oprogramowania, usług wsparcia oprogramowania, wdrażania aplikacji biznesowych (ERP, CRM itp.) oraz wsparcia.

  • ISO jest zgodny z ISMS

Wdrożenie SZBI zgodnego z ISO zapewnia maksymalne bezpieczeństwo informacji i minimalizuje ryzyko potencjalnej utraty, naruszenia lub wycieku danych przy użyciu najlepszych praktyk branżowych.

  • Pełne zaufanie klientów

Certyfikat ISO jest dowodem na to, że firma, z którą zdecydujesz się współpracować, spełnia najwyższe standardy branżowe, dzięki czemu Twój biznes będzie bezpieczny. Traktując cyberbezpieczeństwo jako ważny aspekt, klient zyskuje całkowitą pewność co do bezpieczeństwa umowy.

  • Konkurencyjność

Współpraca z firmami posiadającymi certyfikat ISO otwiera nowe perspektywy rozwoju biznesu, ponieważ posiadacze takich certyfikatów przyciągają większą uwagę potencjalnych klientów. Dlatego na wysoce konkurencyjnym rynku łatwiej wygrywać, zwłaszcza na etapie sprzedaży czy negocjacji.

  • Zgodność z międzynarodowymi wymaganiami, normami i regulacjami prawnymi

ISO 27001 jest uznaniem zgodności dokumentacji firmy z międzynarodowymi normami prawnymi i wymaganiami kontraktowymi w ramach procedury certyfikacji.

Jaka jest wartość certyfikacji dla naszych klientów?

Otrzymując certyfikat ISO 27001:2013, Agiliway potwierdziła status firmy niezawodnej i bezpiecznej, która bierze na siebie maksymalną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które otrzymujemy od naszych klientów.

Wybierając firmę z certyfikatem ISO, Twoja firma ma zagwarantowaną całkowitą poufność udostępnianych danych, bezpieczną wymianę informacji, spójność i dokładność w świadczeniu usług i rozwoju produktów, doskonałą obsługę klienta oraz zarządzanie procesami zgodnie z międzynarodowymi normami i przepisami określonymi w certyfikacie ISO 27001.

Bezpieczeństwo informacji jest głównym elementem kultury naszej firmy na wszystkich etapach współpracy – od negocjacji po realizację finalnego produktu.