Warunki użytkowania, polityka prywatności I zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Warunki korzystania ze strony internetowej

Jeśli zdecydujesz się kontynuować przeglądanie i korzystanie z tej strony, zgadzasz się przestrzegać wszystkich poniższych Warunków użytkowania, które wraz z Polityką prywatności regulują relacje między Agiliway a Tobą w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, powinieneś powstrzymać się od korzystania z tej strony.

Agiliway (zwana dalej również „my”) jest właścicielem strony internetowej. Termin „ty” odnosi się do każdego użytkownika lub odwiedzającego naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

 • Wszystkie treści na tej stronie służą wyłącznie do użytku ogólnego i są stworzone wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Ani my, ani żadna inna strona trzecia nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności lub kompletności informacji i treści na naszej stronie internetowej ani ich przydatności do określonego celu. Informujemy, że informacje i teksty na naszej stronie internetowej mogą zawierać pewne nieścisłości lub błędy, ponieważ polegamy na tym, że rozumiesz ten fakt, a zatem wykluczamy naszą odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Odwiedzający stronę korzysta z wszelkich informacji i materiałów opublikowanych na naszym portalu wyłącznie według własnego uznania. Więc nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że informacje, produkty lub usługi dostępne na tej stronie internetowej spełniają jego wymagania.
 • Ta strona internetowa zawiera treści, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Takie materiały obejmują m.in. projekt, układy, wygląd i grafikę. Powielanie w sposób inny niż określony w Informacji o prawach autorskich, która jest częścią niniejszych Warunków użytkowania, jest zabronione.
 • Wszystkie znaki towarowe, które znajdziesz na tej stronie, które nie są własnością Agiliway lub na które nie posiadamy licencji, są własnością odpowiednich właścicieli znaków towarowych.
 • Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z tej strony może skutkować roszczeniem o odszkodowanie i/lub może zostać uznane za działalność przestępczą.
 • Od czasu do czasu możemy zamieszczać na tej stronie łącza do innych stron internetowych. Linki te są udostępniane dla wygody naszych użytkowników, aby mogli łatwo znaleźć dodatkowe informacje. Fakt, że publikujemy link do strony internetowej osoby trzeciej, nie oznacza, że ​​ją popieramy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, do których mogą znajdować się linki na tej stronie.

Informacja o prawach autorskich

Wszystkie treści na tej stronie są objęte prawami autorskimi Agiliway © 2015 – 2022, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie o zgodności z RODO

Agiliway szanuje i przestrzega Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO). W szczególności nasza firma przestrzega praktyk zgodnych z RODO w zakresie:

 • Zgoda. Agiliway jasno wyjaśnia, na co użytkownicy wyrażają zgodę, i prosi o ich wyraźną zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych.
 • Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych powiadomimy użytkowników w ciągu 72 godzin od pierwszego uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 • Prawa dostępu. Na stosowne żądanie przekazujemy użytkownikowi potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a także informację, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane. Ponadto na życzenie użytkownika bezpłatnie udostępniamy mu elektroniczną kopię jego danych osobowych.
 • „Prawo do bycia zapomnianym”. Nasi użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Możemy usunąć ich dane po zrównoważeniu praw podmiotu z „interesami społeczeństwa w dostępie do tych danych”.
 • Transfer danych. Użytkownicy mogą składać wnioski o posiadane przez nas dane osobowe, a my możemy je przekazać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby mogli przekazać te dane innemu „kontrolerowi”.
 • „Prywatność według projektu”. Nasza firma skutecznie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu spełnienia wymagań niniejszego Rozporządzenia oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą. Agiliway przechowuje i przetwarza tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do wykonywania naszych obowiązków (minimalizacja danych), a także ogranicza dostęp do danych osobowych osobom, które te dane przetwarzają.
Polityka prywatności
 1. Sekcja 1 – Co robimy z Twoimi danymi?

  Gdy użytkownik lub gość przegląda naszą stronę, automatycznie otrzymujemy adres protokołu internetowego (IP) jego komputera. Daje nam to informacje, które pomogą nam poznać jego przeglądarkę i system operacyjny.

  Marketing e-mailowy: Za wyraźną zgodą użytkownika możemy wysyłać e-maile dotyczące naszych usług i innych aktualizacji.

 2. Sekcja 2 – Zgoda

  Jak uzyskujemy Twoją zgodę?

  Przekazując nam dane osobowe, prosimy o wyrażenie wyraźnej zgody na ich gromadzenie i wykorzystywanie tylko w określonych celach.

  Jeśli poprosimy o podanie danych osobowych z jakiegokolwiek drugorzędnego powodu, w tym w celach marketingowych, poprosimy użytkownika o zgodę lub zapewnimy możliwość rezygnacji.

  Jak odwołać zgodę?

  Jeżeli po wyrażeniu zgody nagle zmienisz zdanie, możesz w dowolnym momencie odwołać zgodę na dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, musisz napisać do nas list na adres e-mail .

 3. Sekcja 3 – Ujawnianie danych

  Możemy ujawnić dowolne Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo.

 4. Sekcja 4 – Przechowywanie danych

  Wszystkie Twoje dane są przechowywane w hurtowni danych i bazach danych Agiliway. Są one przechowywane na serwerze chronionym zaporą sieciową.

 5. Sekcja 5 – Usługi i linki do stron internetowych osób trzecich

  Osoby trzecie (dostawcy usług), którzy są naszymi partnerami, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia określonych usług.

  Korzystając z linków na naszej stronie, możesz opuścić naszą stronę. Jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności stron internetowych podmiotów trzecich i zdecydowanie zalecamy uważne zapoznanie się z ich polityką prywatności.

 6. Sekcja 6 – Bezpieczeństwo

  Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby chronić Twoje dane osobowe. Przestrzegamy również najlepszych praktyk branżowych, aby zapewnić, że Twoje informacje nie zostaną utracone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

  Jeśli podasz nam jakiekolwiek dane osobowe, szyfrujemy je za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL) i przechowujemy je przy użyciu standardowego szyfrowania. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet lub przechowywanie elektroniczne nie jest w 100% bezpieczna, przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branży IT.

 7. Sekcja 7 – Pliki cookie

  Nasza firma aktywnie wykorzystuje Google Analytics do monitorowania korzystania z naszej strony przez odwiedzających i użytkowników. Tworzymy również raporty na własny użytek. Jednak Google Analytics nie gromadzi Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookie. W tym celu musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 8. Sekcja 8 – Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

  Agiliway zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej przeglądanie. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu w serwisie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce, postaramy się wskazać tutaj, że została ona zaktualizowana. Abyś dokładnie wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i/lub ujawniamy oraz w jakich okolicznościach (jeśli są jakiekolwiek).

Pytania I dane kontaktowe

Jeśli chcesz złożyć skargę, uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy, lub po prostu uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym działem ochrony danych. Napisz na adres e-mail: