Testowanie jakości oprogramowania

INFORMACJE OGÓLNE

Nasza firma przykłada dużą wagę do kierunku QA (zarządzania jakością) w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów, a także usług i rozwiązań dla naszych klientów.

Agiliway koncentruje się na obu obszarach – zapewnieniu najwyższej jakości dla organizacji właściwych procesów zarządzania jakością oraz testowaniu oprogramowania w celu zapewnienia kontroli wydawania produktów oraz usług.

  • Usługi zapewniania jakości. Agiliway świadczy usługi QA, których głównym celem jest ocena procesu wewnętrznego, wykrywanie słabości, wdrożenie systemu QA oraz coaching personelu. Ostatecznym celem naszego zespołu QA jest identyfikacja słabości i pomoc naszemu partnerowi w doskonaleniu procesów QA do poziomu, który gwarantuje najlepszy wynik i minimalizuje możliwość błędów.
  • Usługi testowania oprogramowania. Ze względu na duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości oprogramowanie rośnie zapotrzebowanie na usługi zapewniania jakości oprogramowania. Agiliway przeprowadza skuteczną kontrolę jakości. Oferujemy niezależne usługi testowania i oceny jakości oprogramowania opracowanego przez zewnętrznych dostawców lub wewnętrzne zespoły klientów. Usługi świadczone przez naszych specjalistów obejmują testowanie ręczne i automatyczne (kilka rodzajów testowania w zależności od wymagań do oprogramowania i złożoności, w tym między innymi smoke testing). Agiliway wykonuje również testowanie funkcjonalne, integracyjne, regresyjne, wydajnościowe, obciążeniowe oraz testowanie użyteczności, bezpieczeństwa i interfejsów. Świadcząc nasze usługi programistyczne, sprawdzamy i zapewniamy prawidłowy cykl rozwoju oprogramowania, uwzględniając wszystkie Twoje potrzeby. Usługi zapewniania jakości oprogramowania świadczone przez Agiliway to podejście dwutorowe, które obejmuje zarządzanie defektami i model atrybutów jakości do oceny Twojego oprogramowania.

NASZE PORTFOLIO

Świadczymy usługi testowania oprogramowania oraz QA dla Twoich projektów, w tym:

  • Opracowanie strategii testowania
  • Planowanie i wykonywanie test-casów dla różnych typów testów
  • Priorytetyzacja i śledzenie problemów
  • Kontrola jakości oprogramowania
  • Ocena procesów zapewnienia jakości i przeprowadzenie analizy niedociągnięć
  • Wdrożenie systemu QA

GŁÓWNE TECHNOLOGIE

TestTrack
JIRA
TestPerfect
xCode
Selenium
JMeter
FireBug
BugSense
Gtmetrix
Rally
TestLink