Testowanie jakości oprogramowania

Testowanie jakości oprogramowania

Informacje ogólne

Nasza firma przykłada dużą wagę do kierunku QA (zarządzania jakością) w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów, a także usług i rozwiązań dla naszych klientów.

Agiliway koncentruje się na obu obszarach – zapewnieniu najwyższej jakości dla organizacji właściwych procesów zarządzania jakością oraz testowaniu oprogramowania w celu zapewnienia kontroli wydawania produktów oraz usług.

Usługi zapewniania jakości.

Agiliway świadczy usługi QA, których głównym celem jest ocena procesu wewnętrznego, wykrywanie słabości, wdrożenie systemu QA oraz coaching personelu. Ostatecznym celem naszego zespołu QA jest identyfikacja słabości i pomoc naszemu partnerowi w doskonaleniu procesów QA do poziomu, który gwarantuje najlepszy wynik i minimalizuje możliwość błędów.

Usługi testowania oprogramowania.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości oprogramowanie rośnie zapotrzebowanie na usługi zapewniania jakości oprogramowania. Agiliway przeprowadza skuteczną kontrolę jakości. Oferujemy niezależne usługi testowania i oceny jakości oprogramowania opracowanego przez zewnętrznych dostawców lub wewnętrzne zespoły klientów. Usługi świadczone przez naszych specjalistów obejmują testowanie ręczne i automatyczne (kilka rodzajów testowania w zależności od wymagań do oprogramowania i złożoności, w tym między innymi smoke testing).

Agiliway wykonuje również testowanie funkcjonalne, integracyjne, regresyjne, wydajnościowe, obciążeniowe oraz testowanie użyteczności, bezpieczeństwa i interfejsów. Świadcząc nasze usługi programistyczne, sprawdzamy i zapewniamy prawidłowy cykl rozwoju oprogramowania, uwzględniając wszystkie Twoje potrzeby. Usługi zapewniania jakości oprogramowania świadczone przez Agiliway to podejście dwutorowe, które obejmuje zarządzanie defektami i model atrybutów jakości do oceny Twojego oprogramowania.

Nasze portfolio

Świadczymy usługi testowania oprogramowania oraz QA dla Twoich projektów, w tym:

 • Opracowanie strategii testowania
 • Planowanie i wykonywanie test-casów dla różnych typów testów
 • Priorytetyzacja i śledzenie problemów
 • Kontrola jakości oprogramowania
 • Ocena procesów zapewnienia jakości i przeprowadzenie analizy niedociągnięć
 • Wdrożenie systemu QA

Główne technologie

 • TestTrack
 • JIRA
 • TestPerfect
 • xCode
 • Selenium
 • JMeter
 • FireBug
 • BugSense
 • Gtmetrix
 • Rally

Opinie naszych klientów