Tworzenie oprogramowania

Tworzenie oprogramowania

Informacje ogólne

Skoncentruj się na rozwoju swojego biznesu… Bądź elastyczny i natychmiast reaguj na zmiany rynkowe… Upewnij się, że podstawowe procesy biznesowe są odpowiednio zautomatyzowane, aby zminimalizować koszty i czas, ponieważ są to jedne z najważniejszych wyzwań dla udanego biznesu.

Nasza firma pomaga partnerom i wykonuje automatyzację procesów wewnętrznych oraz późniejsze utrzymanie dowolnych stron firmowych lub złożone rozwiązania planowania zasobów składające się z kilku systemów i setek użytkowników. Agiliway zapewnia pełen zakres usług tworzenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami klienta.

Nasze portfolio

Nasze portfolio obejmuje pełen cykl automatyzacji biznesu, a także rozwiązania programistyczne, w tym:

 • Gromadzenie i analiza wymagań biznesowych
 • Rozwiązania w zakresie projektowania architektonicznego
 • Rozwój
 • Planowanie strategii kontroli jakości i testowanie rozwiązań
 • Wdrażanie rozwiązań
 • Szkolenie użytkowników końcowych i wsparcie migracji ze starszych systemów
 • Serwis powdrożeniowy i wsparcie użytkowników

Efektywne partnerstwo

W zależności od wewnętrznej struktury korporacyjnej i aktualnej aplikacji biznesowej, сykl życia Agiliway może zarządzać wszystkimi powyższymi krokami lub współpracować z wewnętrznym działem IT czy innymi dostawcami w celu stworzenia kompletnego i wydajnego zespołu. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów rozproszonych.

W razie potrzeby możemy pomóc naszym partnerom stworzyć efektywny multidyscyplinarny zespół świadczący usługi outsourcingu IT. Przygotowując indywidualny projekt, nasz wewnętrzny zespół programistyczny omawia wszystkie procesy i metodyki związane z tworzeniem oprogramowania na zamówienie.

Agiliway świadczy usługi tworzenia aplikacji na zamówienie, z uwzględnieniem specyfikacji technicznych określonych przez klienta. Tak więc tworzenie aplikacji użytkowników przechodzi przez logicznie ustrukturyzowany cykl, obejmujący planowanie, tworzenie oprogramowania, testowanie, wdrażanie, konfigurację i konserwację.

Podejście naszych specjalistów do rozwoju obejmuje następujące kroki:

Proces tworzenia aplikacji zwykle wymaga dużo czasu i wysiłku. Nasz zespół konsekwentnie podąża za wszystkimi krokami niezbędnymi do osiągnięcia najlepszych wyników.

potrzeb klienta i wyjaśnienie konkretnych problemów związanych z tworzeniem konkretnego oprogramowania;

zintegrowanego podejścia do projektowania systemu i testowania specjalnej aplikacji pod kątem błędów;

kodu programu związanego z dokumentacją;

i bieżąca konserwacja produktu, udzielanie wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, które może napotkać użytkownik końcowy.

Korzyści

Współpraca z naszą firmą przy projektach automatyzacji procesów i rozwoju oprogramowania na zamówienie daje wiele korzyści, w tym:

 • Wysokiej jakości rozwiązanie wdrażają specjaliści z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania i automatyzacji
 • Szybkie wprowadzenie na rynek
 • Elastyczność zapewniana przez szeroką wiedzę fachowców. Nie ograniczasz się tylko do swoich umiejętności
 • Więcej wolnego czasu na rozwój swojego biznesu
 • Gwarantowane dalsze wsparcie Twoich rozwiązań biznesowych
 • Oszczędzasz pieniądze, ponieważ realizacja projektu nie wymaga nowych pracowników ani dodatkowych kosztów

Wykorzystanie metodologii

Scrum

to nasza podstawowa metodologia, która pozwala nam rozwijać najważniejsze funkcjonalności najpierw w krótkich iteracjach (zwykle 1-2 tygodnie) i szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów

Waterfall

Mamy również doświadczenie z Waterfall, którą można wykorzystać lub połączyć z Agile w przypadku niektórych wymagań oprogramowania biznesowego

Distributed Project Management

Umiejętność zarządzania projektami rozproszonymi to kolejna ważna możliwość, która pozwala Agiliway na efektywną współpracę z wewnętrznym personelem i/lub innymi dostawcami

Opinie naszych klientów