Tworzenie oprogramowania

INFORMACJE OGÓLNE

Skoncentruj się na rozwoju swojego biznesu… Bądź elastyczny i natychmiast reaguj na zmiany rynkowe… Upewnij się, że podstawowe procesy biznesowe są odpowiednio zautomatyzowane, aby zminimalizować koszty i czas, ponieważ są to jedne z najważniejszych wyzwań dla udanego biznesu.

Nasza firma pomaga partnerom i wykonuje automatyzację procesów wewnętrznych oraz późniejsze utrzymanie dowolnych stron firmowych lub złożone rozwiązania planowania zasobów składające się z kilku systemów i setek użytkowników. Agiliway zapewnia pełen zakres usług tworzenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami klienta.

NASZE PORTFOLIO

Nasze portfolio obejmuje pełen cykl automatyzacji biznesu, a także rozwiązania programistyczne, w tym:

 • Gromadzenie i analiza wymagań biznesowych
 • Rozwiązania w zakresie projektowania architektonicznego
 • Rozwój
 • Planowanie strategii kontroli jakości i testowanie rozwiązań
 • Wdrażanie rozwiązań
 • Szkolenie użytkowników końcowych i wsparcie migracji ze starszych systemów
 • Serwis powdrożeniowy i wsparcie użytkowników

W zależności od wewnętrznej struktury korporacyjnej i aktualnej aplikacji biznesowej, сykl życia Agiliway może zarządzać wszystkimi powyższymi krokami lub współpracować z wewnętrznym działem IT czy innymi dostawcami w celu stworzenia kompletnego i wydajnego zespołu. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów rozproszonych.

W razie potrzeby możemy pomóc naszym partnerom stworzyć efektywny multidyscyplinarny zespół świadczący usługi outsourcingu IT. Przygotowując indywidualny projekt, nasz wewnętrzny zespół programistyczny omawia wszystkie procesy i metodyki związane z tworzeniem oprogramowania na zamówienie.

Agiliway świadczy usługi tworzenia aplikacji na zamówienie, z uwzględnieniem specyfikacji technicznych określonych przez klienta. Tak więc tworzenie aplikacji użytkowników przechodzi przez logicznie ustrukturyzowany cykl, obejmujący planowanie, tworzenie oprogramowania, testowanie, wdrażanie, konfigurację i konserwację. Podejście naszych specjalistów do rozwoju obejmuje następujące kroki:

 • Poznanie potrzeb klienta i wyjaśnienie konkretnych problemów związanych z tworzeniem konkretnego oprogramowania;
 • Opracowanie zintegrowanego podejścia do projektowania systemu i testowania specjalnej aplikacji pod kątem błędów;
 • Implementacja kodu programu związanego z dokumentacją;
 • Wdrażanie i bieżąca konserwacja produktu, udzielanie wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, które może napotkać użytkownik końcowy.

Proces tworzenia aplikacji zwykle wymaga dużo czasu i wysiłku. Nasz zespół konsekwentnie podąża za wszystkimi krokami niezbędnymi do osiągnięcia najlepszych wyników.

KORZYŚCI

Współpraca z naszą firmą przy projektach automatyzacji procesów i rozwoju oprogramowania na zamówienie daje wiele korzyści, w tym:

 • Wysokiej jakości rozwiązanie wdrażają specjaliści z dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania i automatyzacji
 • Szybkie wprowadzenie na rynek
 • Elastyczność zapewniana przez szeroką wiedzę fachowców. Nie ograniczasz się tylko do swoich umiejętności
 • Więcej wolnego czasu na rozwój swojego biznesu
 • Gwarantowane dalsze wsparcie Twoich rozwiązań biznesowych
 • Oszczędzasz pieniądze, ponieważ realizacja projektu nie wymaga nowych pracowników ani dodatkowych kosztów

WYKORZYSTANIE METODOLOGII

 • Scrum to nasza podstawowa metodologia rozwoju. Pozwala nam zapewnić najbardziej krytyczną funkcjonalność przede wszystkim w krótkich iteracjach (zwykle 1-2 tygodnie) i szybko reagować na wszelkie zmiany w potrzebach klienta
 • Dodatkowo mamy doświadczenie w stosowaniu metody Waterfall, która może być używana lub łączona z Agile dla określonych wymagań oprogramowania biznesowego
 • Kolejną ważną umiejętnością jest zarządzanie projektami rozproszonymi. Pozwala to naszej firmie na efektywną współpracę z wewnętrznym personelem klienta i/lub innymi dostawcami