Doradztwo w zakresie outsourcingu IT

Doradztwo w zakresie outsourcingu IT

Informacje ogólne

Outsourcing to nasza mocna strona. Agiliway zapewnia usługi, które pomogą Ci usprawnić korzystanie z outsourcingu, dzięki czemu możesz szybko czerpać korzyści ze współpracy ze swoim zagranicznym zespołem.

Nasze portfolio

Portfolio naszych usług konsultingowych w zakresie outsourcingu IT obejmuje:

 • Ocenę gotowości do outsourcingu
 • Analiza słabych stron w procesie outsourcingu
 • Kierunek outsourcingu
 • Stworzenie zdalnego centrum rozwoju
 • Zdalne zarządzanie projektem

Ocena gotowości do outsourcingu

Zdecydowałeś się na outsourcing swojego projektu IT, ale nie wiesz od czego zacząć? Miałeś już doświadczenie w outsourcingu w Indiach, ale nie wiesz, jak skuteczny jest w Europie Wschodniej? Twoje kierownictwo zdecydowało się na outsourcing niektórych zadań IT, ale procesy nie są odpowiednie dla zespołów rozproszonych? Nasz serwis oceny gotowości do outsourcingu udzieli odpowiedzi na te i wiele podobnych pytań.

Ocena gotowości do outsourcingu obejmuje:

 • Analiza Twoich potrzeb i celów outsourcingu w krótkim lub długim okresie
 • Analiza procesu wewnętrznego i narzędzi
 • Analiza wymaganych umiejętności
 • Dopasowanie analizowanych danych do głównego celu outsourcingu, aby poznać Twoje mocne i słabe strony oraz możliwe zagrożenia
 • Opracowanie opcji interakcji i zalecana strategia outsourcingu

Dzięki ocenie będziesz mieć pełną listę ryzyk i słabości, strategię outsourcingu, rekomendacje dotyczące spójności procesów wewnętrznych oraz plan ich wdrożenia. Usługa oceny gotowości do outsourcingu pomoże Ci uniknąć wielu pułapek i niepotrzebnych kosztów przy rozpoczynaniu outsourcingu. Aby te procesy były dla Twojej firmy szybkie i efektywne.

Analiza słabości w procesie outsourcingu

Już czerpiesz korzyści z outsourcingu, ale sprawy nie idą tak gładko, jak oczekiwałeś, a terminy są ciągle przesuwane? Nie masz jasnej wizji i rozumienia interakcji z partnerem outsourcingowym, a to spędza Ci sen z powiek? Między Twoim zespołem a inżynierami jest ciągłe napięcie? A może po prostu chcesz wiedzieć, czy jest szansa, aby uzyskać więcej od obecnego partnera outsourcingowego?

W takim przypadku analiza problemów w procesie outsourcingu jest właściwym wyborem. Podczas analizy problemów nasi konsultanci określą różne aspekty – ludzi, procesy, narzędzia, współpracę – między Twoim zespołem/firmą a partnerem outsourcingowym.

W efekcie otrzymasz obiektywną analizę problemów i ryzyk współpracy wraz z rekomendacją ich korekty oraz planem dalszej poprawy.

Wybór kierunku outsourcingu

Zdecydowałeś się na outsourcing w Europie Wschodniej, ale brakuje Ci informacji, aby sporządzić plan przyciągnięcia specjalistów i budżet? Nie możesz zdecydować, który kraj Europy Wschodniej będzie najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom? Dzięki naszym specjalistom będziesz mógł wykorzystać bogate doświadczenie Agiliway we współpracy z różnymi krajami Europy Wschodniej, aby dokonać najlepszego wyboru lub przygotować wysokiej jakości raport analityczny dla swojego kierownictwa.

Usługa wyboru kierunku outsourcingu obejmuje:

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb, specyfiki, wymagań i ograniczeń Twojej firmy dotyczących partnera outsourcingowego i lokalizacji
 • Sprawdzamy, czy Twoje wymagania spełniają ograniczenia i specyfikę lokalnych rynków. Chociaż mówimy o jednym regionie, każdy kraj ma swoją specyfikę pod względem umiejętności rynku IT i jego ogólnej wielkości, kosztów usług, cech kulturowych, sytuacji politycznej, podatków itp. A to może być ważne dla Twojej firmy.
 • Wybieramy najlepszą opcję dla Twoich potrzeb i przygotowujemy rekomendacje dotyczące strategii outsourcingu

Otrzymujesz więc szczegółowy raport, który określi specyfikę każdego kierunku analizowanego przez naszą firmę pod kątem outsourcingu. Znajdziesz w nim również wynik analizy pod kątem zgodności z Twoimi potrzebami i ograniczeniami, a także plan wdrożenia ze szczegółowymi informacjami o kosztach.

Utworzenie centrum rozwoju zdalnego

Zdecydowałeś się założyć własne centrum rozwoju, ale nie masz pewności, czy masz odpowiednie umiejętności? A może chciałbyś zmniejszyć ryzyko, pozyskując wsparcie partnera?

Agiliway pomoże ci zbudować własne centrum rozwoju w ukrainie. W szczególności, jesteśmy gotowi pomoc w:

 • Planowaniu nowego centrum zdalnego na podstawie Twoich potrzeb i możliwości rynkowych
 • Adaptacji procesów i opracowywaniu nowych w miarę potrzeb
 • Selekcji i zatrudnieniu osób z talentami w Ukrainie
 • Zarządzaniu wynagrodzeniami i innymi wydatkami dla Twojego ukraińskiego centrum zdalnego rozwoju
 • Szkoleniu Twojego wewnętrznego zespołu do współpracy z partnerem zagranicznym
 • Nadzorowaniu Twojego pierwszego projektu w celu zapewnienia udanego uruchomienia
 • Zarządzaniu lokalami i relacjach z władzami lokalnymi

Już niedługo będziesz miał nowy zespół programistów, gotowy do pracy w krótkim czasie. Jednocześnie będziesz w stanie zminimalizować ryzyko i koszty.

Agiliway oferuje elastyczne modele współpracy. W zależności od Twojego doświadczenia i priorytetów dystrybucji ryzyka, nasza firma może zarządzać procesem tworzenia Twojego zdalnego centrum rozwoju, wykonywać wszystkie lub część funkcji. Ponadto Agiliway może zarządzać rekrutacją lub naliczaniem wynagrodzeń w oparciu o umiejętności lub wykonać całą pracę, a następnie przekazać ukończone centrum rozwoju w modelu „build-use-transfer”.

Zdalne zarządzanie projektami

Masz wysoko wykwalifikowany zespół techniczny w odległym centrum rozwoju w Europie Wschodniej, ale zarządzanie projektami jest słabe, więc ciągle nie dotrzymujesz terminów i przekraczasz budżet? Czujesz, że Twój zdalny zespół jest produktywny tylko wtedy, gdy jesteś na miejscu, a nieefektywny, gdy Cię nie ma? Nie masz pewności, czy Twój partner outsourcingowy robi wszystko dobrze i nie rozumiesz, dlaczego proces jest tak powolny?

Takie obawy pojawia się u obu współpracujących stron. Zwykle problemem nie jest produktywność partnera outsourcingowego czy zdalnego zespołu specjalistów, ale brak odpowiedniego zarządzania i komunikacji z partnerem. Na szczęście w Agiliway wiemy, jak skutecznie rozwiązywać takie problemy.

Oferujemy usługę zdalnego zarządzania projektami, która obejmuje

 • Organizacjię wszystkich procesów rozwojowych dla zdalnego zespołu lub dostawcy
 • Planowanie projektu pod kątem odpowiedniej wielkości zespołu i ról
 • Codzienne przydzielanie zadań i monitorowanie ich wykonania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Nawiązanie stałej komunikacji pomiędzy lokalnymi i zdalnymi członkami zespołu na wszystkich poziomach
 • Zapewnienie regularnej komunikacji o aktualnym statusie projektu z kierownictwem, omawianie odpowiednich wskaźników i kamieni milowych
 • Zdalne monitorowanie nastroju i satysfakcji zespołu

Dzięki naszym wysoce profesjonalnym menedżerom zawsze możesz być pewien skuteczności swojego dostawcy usług outsourcingowych.

Opinie naszych klientów